Samoprazneće palube

Kao što smo najavili u prethodnom blogu, opisaćemo princip rada samoprazneće palube. Čemu služi i u kom smislu može da nam smanji brigu o našem plovilu.

Princip rada se svodi na zakon o spojenim sudovima gde, u slučaju prestanka rada drenažne pumpice, nivo vode raste do prodora koji predstavlja nivo na kom će se izjednačiti nivo vode u palubi sa nivoom spoljne vode. Prečnik prodora iz palube u drenažni boks jednak je ili veći prečniku prodora iz drenažnog boksa u spoljnu vodu. Što je veći prodor, nečistoće koje mogu da prođu kroz njega su veće i samim time smanjena je mogućnost da dođe do začepljenja samopraznećeg sistema.

Postoji još jedan scenario u kom Vam je bitan momenat samopražnjenja; to je slučaj kada plovite po visokim talasima i dođe do “preticanja” ili kretanja brže od talasa. U tom trenutku usled loše trimovanog motora (zavučena noga) dolazi do uranjanja plovila u talas ispred plovila usled čega dolazi do nalivanja čamca velikom količinom vode koju treba brzo izprazniti. U ovakvim momentima do izražaja dolazi samoprazneći sistem i jačina drenažne pumpice. Naravno da nije preporuka voziti po nevremenu i velikim talasima, ali u slučaju da se zateknete u ovakvoj situaciji, samoprazneća paluba je od velikog značaja. Ovaj sistem smanjuje šansu da dođe do nalivanja palube vodom ali vas ne oslobađa obaveze da vi ili neko iz marine gde držite svoje plovilo obiđe i uveri se da je sve u redu.

O izborima marine i uslovima gde čuvate vašeg ljubimca, pisaćemo u sledećem blogu.